Manpower-Philippines.com.ph ( Overseas jobs for all Filipino Workers )
Advertisements
 
 

 

How to identify an illegal recruiter?
 

Kilalanin ang illegal recruiter!

Ang illegal recruiter ay:

 • agad naniningil ng placement fee o anumang kaukulang bayad nang walang resibo

 • nangangako ng madaliang pag-alis patungo sa ibang bansa

 • nagre-require agad ng medical examination o training kahit wala pang malinaw na employer o kontrata

 • nakikipag-transaksiyon sa mga aplikante sa mga pampublikong lugar tulad ng restaurant, mall, atbpa. at hindi sa opisina ng lisensyadong ahensiya

 • bahay-bahay kung mag-recruit ng mga aplikante

 • hndi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa ina-aplayang trabaho

 • nagsasabi na may kausap na direct employer at ang mga aplikante ay di na kailangang dumaan sa POEA

 • nangangako ng mabilis na pag-alis ng aplikante gamit ang tourist o visit visa

 • walang maipakitang employment contract o working visa

 • nagpapakilala na empleyado ng isang lisensyadong recruitment agency ngunit walang maipakitang ID

 • nagpapakilala na konektado sa isang travel agency o training center

 • nanghihikayat sa mga aplikante na mangalap ng iba pang aplikante upang mapabilis ang pagpapaalis

 • walang maibigay na sapat at tamang impormasyon tungkol sa sarili tulad ng buong pangalan o address

 • nangangako na ang mga dokumento ay ipapasok sa POEA para mai-process (lalo na sa kaso ng EPS-Korea)

 • hihikayatin ka dahil nakapag-paalis na ng isa o higit pa gamit ay tourist visa

 
 
Home | Jobs | About Us | Help | Terms and Condition | Privacy Policy | Contact Us | Advertise with Us